16.96

Herstelt de vochtbalans, de energiebalans en het zuur-base evenwicht.Indicatie: Na de vlucht, bij diarree of hittestress.In het lichaam bestaat er een osmotisch evenwicht tussen elektrolyten en water in de cellen en de ruimte om de cellen. Het in stand houden van dit evenwicht kost energie.